Pages

Advertise

BERITA BARU

Wednesday, October 19, 2011

PERTANDINGAN MENCIPTA LOGO DAN JENAMA PRODUK INDUSTRI ASAS TANI PERTUBUHAN PELADANG

Pertandingan Mencipta logo dan Jenama Industri Asas Tani Lembaga Pertubuhan Peladang


Reka cipta hendaklah dihasilkan menggunakan kertas bersaiz A4 (ukuran 21cm x 29.7cm) berwarna putih dalam bentuk “sketches” atau “paintings” dan dilekatkan pada kertas tebal atau “mounting board” dan juga disediakan dalam bentuk “softcopy” menggunakan format AI (adobe Illustration) dan JPEG dengan resolusi minimum 1280 x 960. •Pereka hendaklah memberi keterangan atau penjelasan (rasional) ke atas rekabentuk logo dan jenama serta warna yang digunakan.


• Reka cipta bolehlah dibuat sama ada menggunakan grafik komputer atau lukisan tangan (free hand) dan menggunakan TIDAK LEBIH dari lima (5) warna.


• Ciptaan mestilah ASLI dan tidak mengandungi unsur atau elemen yang boleh dianggap sensitif dan boleh menyinggung mana-mana pihak.


• Logo dan jenama boleh menggunakan Bahasa Melayu atau Bahasa Inggersi. • Logo dan jenama hendaklah menggambarkan gerakan dan rantaian PP dan peranan dalam membangunkan peladang-peladang.


B. SYARAT PENYERTAAN


• Terbuka kepada semua warganegara Malaysia, individu atau berkumpulan.

• Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan.

• Penyertaan hendaklah dikemukakan bersama-sama dengan Borang Penyertaan seperti di Lampiran A.

• Semua penyertaan adalah tertakluk kepada keputusan MUKTAMAD oleh panel penilai. Panel penilai berhak mengubahsuai dan meminda rekabentuk karya, sekiranya perlu.

• Semua penyertaan adalah menjadi hak milik LPP dan tidak akan dikembalikan.

• Tarikh tutup penyertaan adalah pada 31 Oktober 2011.
C. HADIAH PENYERTAAN


• Pemenang akan menerima ganjaran wang tunai seperti berikut:


i. Pemenang Peringkat Kebangsaan .Pemenang Utama : RM1,300.00

ii. Pemenang Peringkat Negeri . Tempat Pertama : RM500.00 . Tempat Kedua : RM300.00 . Tempat Ketiga : RM100.00 •Walaubagaimanapun, LPP berhak untuk tidak memilih pemenang di kalangan peserta pertandingan sekiranya panel penilai memutuskan tiada peserta yang layak dianugerahkan sebagai pemenang. • Pemenang akan dimaklumkan melalui pos.Borang dan keterangan lain boleh di download di Website LPP : http://www.lpp.gov.my/

No comments:

Post a Comment